Drevostavby

Nízkoenergetického projekty

Novodobé budovy na báze dreva sú charakteristické nízkou spotrebou energie na vykurovanie a vynikajúcimi tepelno-izolačnými vlastnosťami obvodového plášťa. Vyznačujú sa bezkonkurenčne krátkou dobou výstavby čo má priaznivý dopad na dobu viazanosti investícii vložených do výstavby.

Ak posudzujeme drevo ako stavebný materiál z hľadiska mechanických, tepelno-izolačných a akustických vlastností i dopadu na životné prostredie, pravdepodobne by sme nenašli medzi ostatnými materiálmi konkurenciu.

Vlastnosťou dreva je nízka tepelná absorpcia, schopnosť prijímať nadmernú vlhkosť z prostredia a zároveň prebytočnú vlhkosť uvoľňovať do suchého prostredia, rýchle zvýšenie povrchových teplôt pri vykurovaní a zároveň schopnosť udržiavať prijateľnú klímu v letných mesiacoch.


Zaujali vás naše služby?

Kontaktujte nás a nechajte si poradiť od odborníkov, ktorí Vám radi pripravia ponuku na mieru.